zápočet- za docházku

zkouška- vypracování testu

 

OKRUHY OTÁZEK


Alzheimerova demence

Vaskulární demence

Sekundární demence

Deliria- rizikové faktory, léky

Deprese- projevy, důvody

Co je paliativní péče

Pečovatelská služba-kdo ji provozuje, kdo ji financuje

Agentury domácí péče-financování, zajištění péče

Fyziologické změny ve stáří

Inkontinence-dělení, problémy, možnosti ovlivnění, vhodné ošetřovatelské metody

Poruchy výživy ve stáří

Funkční geriatrické vyšetření- základní testy

Co je ortostatická hypotenze

Nejčastější geriatrické syndromy

Nejčastější příčiny pádů

Komplikace pádů

Nejčastější poruchy chůze ve stáří

Rozdíl mezi geriatrií a gerontologií

Osteoporóza, perkutánní vertebroplastika

Farmakoterapie seniorů- v čem se liší od terapie mladších pacientů

Aktivní stárnutí

Vzdělávání ve vyšším věku-předpoklady, cíle, účel ( edukace pacienta, univerzity třetího věku .....)

Etická problematika v geriatrii (autonomie pacienta, práva nemocných...)

Systém zdravotní a sociální péče o seniory v ČR

Vhodné kompenzační pomůcky pro seniora

Obecné zásady a principy aktivizace seniorů

Last modified: Tuesday, 22 September 2020, 11:08 AM