V průběhu studia jsou studenti seznámeni s teoretickými základy gerontologie, klinické gerontologie-geriatrie se zaměřením na praktické dovednosti v péči o seniory. Jsou seznámeni také s organizačními aspekty zdravotně-sociální péče o seniory v ČR.

Naposledy změněno: úterý, 22. září 2020, 11.06