LITERATURA

Doporučená literatura:

AIJMER, K. (ed.) (2009). Corpora and Language Teaching. Amsterdam/Philadeplhia: John Benjamins.

BAAYEN, H. R. (2008): Analyzing Linguistic Data. Cambridge University Press, Cambridge.

BIBER, D. (1993): Representativeness in Corpus Design. Literary and Linguistic Computing Vol. 8, No. 4, s. 243–258.

BIBER, D. – CONRAD S. – REPPEN R. (1998): Corpus Linguistics. Investigating Language Structure and Use. Cambridge University Press, Cambridge.

BIBER. D. – REPPEN, R. (2015): The Cambridge Handbook of English Corpus Linguistics.Cambridge University Press, Cambridge.

BIBER, D. – CONRAD, S. (2009): Real Grammar. Pearson Longman. NY.

SAMPSON, G. – MCCARTHY, D. (eds) (2004): Corpus Linguistics: Readings in a Widening Perspective. Continuum London.

CVRČEK, V. (2013): Kvantitativní analýza kontextu. NLN, Praha.

CVRČEK, V. et al. (2010): Mluvnice současné češtiny. Karolinum, Praha.

CVRČEK, V. – ČERMÁKOVÁ, A. – KŘEN, M. (2016): Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny. Slovo a slovesnost, 77 (2), (s. 83–101).

ČERMÁK, F. – BLATNÁ, R. (eds) (2006): Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. NLN, Praha.

ČERMÁKOVÁ, A. (2009): Valence českých substantiv. NLN, Praha. (úvodní kapitola)

ČERMÁKOVÁ, A. – CHLUMSKÁ, L. – MALÁ, M. (eds) (2016): Jazykové paralely. NLN, Praha.

EVERT, S: How Random is a Corpus? The Library Metaphor. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik 54(2), s. 177-190.

GRIES, S. TH. – WULFF, S. – DAVIES, M. (eds) (2010): Corpus-linguistic Applications, Rodopi.

GRIES, S. Th. (2009): Quantitative Corpus Linguistics with R, Routledge.

HUNSTON, S. (2002): Corpora in Applied Linguistics. Cambridge University Press.

CHENG, W. (2012): Exploring Corpus Linguistics: Language in Action. Routledge.

CHLUMSKÁ, L. (2014). Není korpus jako korpus. Korpusy v kontrastivní lingvistice a translatologii. In Časopis pro moderní filologii, 96, 2/2014, 221-232.

JELÍNEK, T. (2008): Nové značkování v Českém národním korpusu. Naše řeč, 91, 1, s. 13–20.

KOVÁŘÍKOVÁ, D. (2017): Kvantitativní charakteristiky termínů. NLN, Praha.

KOPŘIVOVÁ, M. – WACLAWIČOVÁ, M. (2008): Čeština v mluveném korpusu. NLN, Praha.

KOPŘIVOVÁ, M. (2006): Valence českých adjektiv. NLN, Praha.

KŘEN, M. (2013): Odraz jazykových změn v synchronních korpusech. NLN, Praha.

LEVSHINA, N. (2015). How to do Linguistics with R. Data exploration and statistical analysis. John Benjamins.

LINDQUIST, H. (2009): Corpus Linguistics and the Description of English. Edinburgh University Press, Edinburgh.

MCENERY, T. – XIAO, R. – TONO, Y. (2006): Corpus-based Language Studies. Routledge, London.

MCENERY, T. – HARDIE, A. (2012): Corpus linguistics: method, theory and practice. Cambridge University Press.

OAKES, M. P. (1998): Statistics for Corpus Linguistics. Edinburgh University Press, Edinburgh.

OSOLSOBĚ, K. (2014): Česká morfologie a korpusy. Karolinum, Praha.

PETKEVIČ, V. (2014): Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny. Naše řeč, 97, 4, s. 194–207.

SINCLAIR J. (2003): Reading Concordances. An Introduction. Pearsons Longman London

SINCLAIR J. (1991): Corpus Concordance Collocation. Oxford, Oxford University Press.

SINCLAIR, J. (2004): Trust the text. Routledge, London.

STUBBS M. (2001): Words and Phrases. Blackwell, Oxford.

TEUBERT W., – ČERMÁKOVÁ, A. (2007): Corpus Linguistics. A Short Introduction. Continuum London.

TEUBERT, W. - KRISHNAMURTHY, R. (eds.) (2007): Corpus Linguistics Vol. I-VI, Critical Concepts in Linguistics, Routledge 2007.

TOGNINI-BONELLI E. (2004): Corpus Linguistics at Work. John Benjamins, Amsterdam.

Last modified: Tuesday, 15 September 2020, 11:03 AM