Vraťte se k obsahu kapitoly 3, kde jsme se zmínili o tom, že k identitě katecheze patří výchova víry. Jde o výchovu ke zralé víře, která je charakterizována v prezentaci s názvem Zrání víry. Ve druhé části této prezentace jsou obrázky ilustrující důležitý proces, jímž je doprovázení při vytváření náboženské zkušenosti člověka a zejména jeho zkušenosti s křesťanskou vírou. Jde o zkušenost vnitřní, která mu pomáhá přijmout Boží slovo do svého života a nechat se jím proměńovat. 

Vaše úkoly:

1. Prostudujte si přílohu k této kapitole s názvem Boží slovo a zkušenost člověka. Jde o podstatnou část textu z učebnice Katechetika (Alberich, Dřímal, Portál 2008), kterou jsem upravila pro vaše samostudium. Najdete zde průvodce "grafy" z prezentace.

2. Je velmi důležité procesu utváření křesťanské zkušenosti porozumět a naučit se s ním v katechezi prakticky pracovat. Proto vám doporučuji prohlédnout si i některý scénář ke katechezi, kde je utváření vlastní zkušenosti katechizovanými naznačena. Příklad: http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2012-2/C-Jezis-v-promenach-staleti.html  Uvědomte si, v čem dostávají účastníci katecheze svobodu a jaký to může mít vliv na utváření jejich vlastní zkušenosti. 

3. Celý proces uvědomování si osobní zkušenosti s Bohem a jeho přítomnost ve svém životě se děje podobně jako vše v křesťanském životě za mohutné podpory Ducha Svatého. Bůh je vždy iniciátorem a hybatelem všeho dobrého v nás. Z toho důvodu je třeba neopomenout v katechezi jako výchově víry přiblížit působení Ducha Svatého nejen v dějinách, ale i v našem srdci. Abychom toho byli schopni, je třeba si uvědomít, jaké cesty se nám k tomu nabízejí. Na toto téma vzniklo celé číslo časopisu Cesty katecheze Duch Svatý, 2012, č. 1, které si prolistujte. Bude pro vás podkladem pro úkol do závěrečného testu. 

Úkol (v závěrečném testu):

- vyberte si z výše zmíněného čísla časopisu jeden námět, jak Duch Svatý působí v našich životech, a napište k němu komentář, jak byste tento námět mohli využít v katechezi s dospívajícími nebo dospělými. 

Otázka ke zkoušce:

Popište proces vzniku náboženské a křesťanské zkušenosti. Vyjádřete rozdíly mezi nimi. Popište vhodný způsob pro katechezi na podporu utváření křesťanské zkušenosti a objasněte alespoň dva ze způsobu nevhodné katecheze z pohledu utváření této zkušenosti.

Last modified: Sunday, 3 May 2020, 10:32 AM