Průvodce:

1. Pročtěte si soubor Základní úkoly katecheze, jsou v něm uvedeny i moje komentáře a odkazy na rozšiřující články či literaturu.

2. Promyslete si odpověď na otázky:

  • do závěrečného testu si vyberte jeden z úkolů a stručně ho okomentujte vlastními slovy metodou volného psaní - tj. píši, co mne napadne k tématu a považuji za důležité (vaši zkušenost s jeho uplatňováním v praxi, odůvodnění jeho důležitosti apod.

  • OTÁZKA KE ZKOUŠCE: Vyberte si jeden z úkolů katecheze a představte, v čem spočívá. 

Last modified: Sunday, 3 May 2020, 8:48 AM