Průvodce první kapitolou: 

Pojmy KATECHETIKA, KATECHEZE 

 • Poslechněte si část pořadu Rádia Proglas z cyklu Katecheze v dějinách a v současnosti, ve kterém doc. Ludvík Dřímal představuje oba základní pojmy.  pořad najdete na adrese: https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2011-10-03-16-00-00/?play=1; poslechněte si část od 7:50 do 22:36.
 • Pročtěte si dokument Katechetika - představení oboru.pdf

Dokumenty církve o katechezi

Charakteristika prostředí, ve kterém církev koná katechezi

 • Přečtěte si resumé článku, který vznikl na základě přednášky kardinála Polycarpa o rozkolech v dnešní společnosti. Text byl přednesen na setkání ředitelů katechetických sekcí biskupských konferencí v roce 2008 v Lisabonu. Navazuje na konstituci Gaudium et spes. Článek má název Rozkoly dnešní společnosti - kard. Polycarpo 2008. 

Současná témata oboru

K aktuálně vydávaným odborným časopisům o katechezi patří například:

Častými aktuálními tématy článků jsou:

 • iniciační katecheze - uvádění do života z víry
 • Boží pedagogika
 • Mystagogická katecheze
 • Liturgická výchova v katechezi
 • Kérygma v katechezi
 • Sociální nauka církve v katechezi

Otázky k ústní zkoušce - vědomosti:

 • Vysvětlete vlastními slovy pojmy katecheze a katechetika. Popište místo oboru katechetika mezi ostatními teologickými a humanitními obory. Jmenujte prvky katecheze, kterými se katechetika zabývá. 

Otázky k ústní zkoušce - k zamyšlení (očekává se vyjádření vlastního názoru na základě prostudování podkladů):

 • Proč měla církev věnovat pozornost katechezi? Koho se katecheze týká?
 • Na jakou aktuální situaci by měla reagovat církev v současné katechezi s dospělými a mladými lidmi? Svoji odpověď zdůvodněte.

Last modified: Sunday, 26 April 2020, 12:56 PM