Vážení studenti,

i v dnešní době znovu zvažujeme, jaká je vlastně naše strategie vzdělávání do budoucnosti. Na přednášce  budou zmíněny některé modely, které hýbaly strategiemi vzdělávání v minulosti od centralizace k decentralizaci, od povinného vzdělávání až k odškolnění společnosti atd. Z mnohého se můžeme poučit, ale také hledat novou cestu. Dnešní situace ukazuje, že to, o čem jsme ještě před dvěma lety vůbec neuvažovali, nebo dokonce odsuzovali a to je on-line výuka, výuka distanční, výuka na dálku, vzdělávání doma se stává realitou. Připouštíme, že mnohé digitální vymoženosti, které jsme do výuky nechtěli pouštět, nám dnes situaci usnadňují, či dokonce výuku umožňují, nebo právě naopak?

Pročtete si reakce:

Fórum rodičů

https://drive.google.com/open?id=1ViQALewYl8-LyPwNp13h2uDN00Zgy-9d

Antonín Jančařík, předseda AS PedF UK

https://drive.google.com/open?id=1yQHMmDrLavggdN9yXbtPQ2GFdcIPhZSV

můžete samozřejmě připojit i jiné.

Tyto podklady by vás měly dovést k úvaze o strategii vzdělávací politiky ČR pro budoucí léta, kterou zpracujete jako odbornou esej (čerpejte z dokumentů a odborných diskusí a argumentujte). Můžete také vycházet z porovnání některých bodů strategie do roku 2020.

V práci nezapomeňte řádně citovat a odkazovat na zdroje.

  • Argumentační esej: řádně prostudujte všechny zdroje a zaznamenejte hlavní myšlenky, které budete dále argumentovat, představovat  vlastní názor. Organizujte  informace získané při studiu tak, aby logicky podporovaly tento názor. 
  • Rozsah 2 - 3 normostrany.

Last modified: Monday, 25 April 2022, 8:33 AM