KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení - kooperativní škola. Praha : Portál, 1998.

KAŠOVÁ, J.aj. Škola trochu jinak. Kroměříž : Iuventa, 1995.

Práva dítěte v dokumentech. Praha, MV 1998

PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha : Portál, 1999.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997.

RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno : Zeman, 1994.

RÝDL, K. Inovace školských systémů. Praha : ISV, 2003.

SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha : Portál, 1997.

ZIEGENSPECK, J. K problému známkování ve škole. Pardubice: EFFE, 2002.

Last modified: Wednesday, 25 March 2020, 5:47 PM