Zadání úkolu 1

1) Srovnejte z didaktického hlediska dva ze třech nabídnutých mluvených projevů. (Všímejte si struktury mluveného projevu, podání mluvšího, míru didaktizace tématu apod.)

2) Jaký by podle Vás měl být ucelený didaktický mluvený projev (Výklad, přednáška, uvedení do tematiky ..)

Odpovědi vložte do portfolia.

Last modified: Thursday, 12 March 2020, 7:50 PM