Otázky k promyšlení

1. Vyberte jeden z oborů speciální pedagogiky a pokuste se popsat specifika diagnostického procesu.
2. Jaké diagnostické úkoly má speciálně pedagogické centrum?
3. V čem spatřujete hlavní rozdíl mezi speciálněpedagogickou a pedagogickou diagnostikou?

Last modified: Monday, 24 February 2020, 1:57 PM