Otázky k promyšlení

1. Diskutujte na příkladu konkrétního (vám známého) dítěte, jak asi probíhala vaše přirozená diagnostika.
2. Hledejte na konkrétních příkladech chyby ve vnímání druhých!
3. Jak hodnotíte svou schopnost přirozené diagnostiky, v čem byste uvítali „trénink“?

Last modified: Monday, 24 February 2020, 1:49 PM