Literatura

Pišlová, S.: Pojďme se učit. Praha: PedF UK, 2011.

Pišlová, S.: Jazykové hry. Praha : Fortuna, 1996.

Pišlová, S., Čížková, M., Linc, V. Pojďme si hrát. Praha: Fortuna, 1994.

Ptáčková, J.: Než půjdu do školy. Praha: Portál, 2012.

Tymichová, H.: Nauč mě číst a psát. Praha: SPN, 1985.

Opravilová, E. Než půjdeš do školy. Praha: Blug, 1995.

Pačesová, J.: Řeč v raném dětství. Brno. Univerzita J. E. Purkyně, 1979.

Piaget, J., Inhleder B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2014.

Koukolík, F. Před úsvitem, po ránu. Eseje o rodičích a dětech. Praha: Karolinum, 2008.

Chejnová, P. Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child. Praha: Karolinum, 2016.

Chejnová, P. Jazykový vývoj u dítěte. Praha: Pedf UK, 2016. online

Smolík, F. - Seidlová Málková, G. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada, 2014.

Průcha, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada, 2011.

Last modified: Monday, 7 January 2019, 2:17 PM