Podklady k přednášce

Příprava před lekcí: 

 

Zodpovězení otázek na základě uvedených zdrojů.

 

1) „Předmluva“ In: Abgrall, Jean-Marie. 1999. Mechanismus sekt. Praha: Karolinum.

 

Jak byste na základě textu definovali sektu? (Prosím, bez použití wikipedie.)


2) „Druhý příchod Krista je Kačenka“

     Dostupné z: 

 

Vnímáte v uvedeném (autentickém) záznamu prvky nebezpečí? Jakého? Proč? Pro koho? A pro koho může být naopak taková zpráva zajímavá?

 

 

Další doporučená literatura a zdroje:

 

Hassan, Steve. 1994. Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

 

Novotný, Tomáš. 1994. Přicházejí. Praha: Oliva.


Václavík, David. 2007. Sociologie nových náboženských hnutí. Brno: Masarykova univerzita.

 

Vojtíšek, Zdeněk. 2004. Encyklopedie náboženských směrů v České republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál.

 

www.info.dingir.cz Náboženský infoservis

Last modified: Wednesday, 12 September 2018, 3:39 PM