1. Představte definici digitálních knihoven, stručně popište jejich dějiny a podrobněji současné trendy v této oblasti.
 2. Charakterizujte hlavní databáze, které retrospektivně evidují evropskou tiskařskou produkci do roku 1800
 3. Charakterizujte databáze, které retrospektivně evidují bohemikální tiskařskou produkci do roku 1800
 4. Charakterizujte Českou národní bibliografii
 5. Vysvětlete pojem národní bibliografie a uveďte, jaké principy a zdroje se při tvorbě národních bibliografií uplatňují, komu národní bibliografie mohou sloužit apod.
 6. Charakterizujte databázi Národní autority ČR
 7. Charakterizujte projekt VIAF (The Virtual International Authority File)
 8. Vysvětlete, co rozumíme pojmem šedá literatura, a charakterizujte Národní úložiště šedé literatury
 9. Charakterizujte databáze budované Úřadem průmyslového vlastnictví. Uveďte, o jaké databáze se jedná, jaké typy dokumentů obsahují a co je charakteristické pro jejich záznamy v těchto databázích.
 10. Charakterizujte projekt Webarchiv Národní knihovny ČR a uveďte alespoň jeden příklad podobného projektu ze zahraničí.
 11. Charakterizujte funkce identifikátorů v digitálních knihovnách, jmenujte alespoň dva příklady persistentních identifikátorů a popište systém přidělování PID. 
 12. Metadatové formáty v digitálních knihovnách, charakteristika vybraného zástupce metadatového formátu dle volby studenta.
 13. Souborné katalogy, jejich funkce, charakterizujte alespoň dva vybrané zástupce; využití discovery systémů v souborných katalozích.
 14. Plnotextové databáze zpřístupňující články z periodik, charakteristika vybraného zástupce.
Last modified: Thursday, 31 March 2022, 12:34 PM