Podmínky k získání atestace - zkoušky

20 bibliografických záznamů ve formátu MARC 21

5 záznamů - mapování MARC 21-MODS

1 grafické znázornění dokumentu podle modelu FRBR včetně atributů a vztahů

účast na seminářích

v případě nepřítomnosti vyučující - samostatná práce 

zkouška - písemný test

Last modified: Wednesday, 12 February 2020, 8:48 PM