Podmínky k získání atestace - zkoušky

20 bibliografických záznamů ve formátu MARC 21

5 záznamů - mapování MARC 21-MODS

1 grafické znázornění dokumentu podle modelu FRBR včetně atributů a vztahů

účast na seminářích

v průběhu semináře se mohou konat kratší testy - dle potřeby

v případě nepřítomnosti vyučující - samostatná práce 

zkouška - písemný test

Last modified: Sunday, 17 February 2019, 2:54 PM