Sociometrie

  • Sociometrie
  • Zdroje dat
  • Kritérium
  • Možnosti volby:
    • positivní/negativní nominace
    • likertova škála / seřazení / Q-třídění
  • Cibule sociometrických voleb
  • Vytváření Sociogramu
  • Výsledky Sociometrie:
    • I. INDIVIDUAL PHENOMENA
      • A. Stars
      • B. Isolates
      • C. GHOSTS
    • 2. GROUP PHENOMENA
      • D. MUTUAL CHOICES
      • E. CHAINS
      • F. ISLANDS
      • G. TRIANGLES and CIRCLES
Last modified: Saturday, 3 August 2013, 2:30 PM