Osnova: Role a diferenciace

 • Potřeba specializace (role differentiation)
 • Role
 • 2 typy rolí:
  • výkonové
  • socioemocionální
 • Problémy s rolemi:
  • role strain
  • intrarole a interrole conflict
  • role ambiguity
 • Belbinove týmové role
 • Bales' Interaction Process Analysis:
  • Positive socio-emotional
  • Negative socio-emotional
  • Task: attempted answers
  • Task: attempted questions
Last modified: Saturday, 3 August 2013, 2:30 PM