Pomocí výukových materiálů k této lekci se seznamte s prostředím operačního systému Apple - Mac OS X a základními aplikacemi, které jsou v Mac OS X k dispozici.
Last modified: Saturday, 3 August 2013, 2:30 PM