Počítače Apple jsou dlouhá léta s oblibou používány při výuce na školách a univerzitách ve Spojených státech. Ovládání počítačů Apple je intuitivní, rozvíjí ve studentech kreativitu namísto aby je stresovalo komplikovaným a nestabilním prostředím.

Pro pedagogy jsou v na počítačích Apple k dispozici jednoduché nástroje pro výrazné zvýšení kvality výuky. Příkladem může být podcasting. Audio, video na požádání je mezi studenty velmi populární a na mnoha školách je velmi úspěšně využíváno také při výuce.

Na počítačích Apple nejste stresováni možností zavirování počítače a nebezpečí zničení Vašich dokumentů. Operační systém Mac OS X netrpí bezpečnostními riziky a nestabilitou jako operační systém Microsoft Windows.

Dlouhodobě jsou na počítačích Apple k dispozici funkce, které jsou později kopírovany do prostředí Windows. V současné době máte například k dispozici rychlé plnotextové vyhledávání na úrovni operačního systému, Dashboard s Widgety, které ve Windows budou omezeně uvedeny až ve verzi Vista. Od verze Leopard Mac OS X, která bude veřejně uvolněna na jaře 2007, bude k dispozici aplikace Time Machine, díky které už nebudete muset mít strach, že ztratíte nějaký dokument, který omylem vymažete nebo přepíšete.
Last modified: Saturday, 3 August 2013, 2:30 PM