Vzájemný poměr mezi osvícenstvím,  principem sebezáchovy a subjektivitou si můžeme znázornit pomocí následujícího schématu: 

 

  1. Princip sebezáchovy a lidský rozum oddělily člověka od přírody. Člověk měl snahu zbavit se panství přírody a být pánem. Začátek vývoje subjektivity.
  2. Přežití lidí zajišťovala ekonomika, která se postupně vyvinula v ekonomiku kapitalistickou. Tato ekonomika se vyznačuje zvětšováním dělby práce, rozvojem techniky a odcizením. Princip sebezáchovy a lidský rozum se přizpůsobuje kapitalismu. Člověk se vzdává snahy zbavit se panství kapitalismu a být pánem. Rozklad subjektivity. 

 

To add a new node, press the "Insert" key on the keyboard!
Get Adobe Flash player