Group Group description Count Members
Podatelna 1: Charakterizujte řeckou polis (nástin vývoje, časové a geografické souřadnice, základní rysy a instituce, vzájemné vztahy)
2/16 Member list not available
Podatelna 10: Charakterizujte epochu osvícenství po stránce ideové a po stránce sociálního a politického dopadu osvícenského myšlení.
1/16 Member list not available
Podatelna 11: Charakterizujte proces urbanizace (kdy k němu dochází, jeho základní rysy, fáze, souvislosti).
1/16 Member list not available
Podatelna 12: Vysvětlete termín liberalismus, zaměřte se na pojetí společnosti a státu z hlediska liberálů 19. století.
1/16 Member list not available
Podatelna 13: Charakterizujte pojmy národní hnutí a moderní národ podle výkladu M. Hrocha a chronologicky je zařaďte.
1/16 Member list not available
Podatelna 14: Charakterizujte totalitní režimy první poloviny 20.století (italský fašismus, německý nacismus, sovětský komunismus) z hlediska ideologie a (politické resp. sociální) praxe.
1/16 Member list not available
Podatelna 2: Charakterizujte lenní systém z hlediska mocensko-politického.
1/16 Member list not available
Podatelna 3: Charakterizujte stavovský systém z hlediska mocensko-politického
1/16 Member list not available
Podatelna 4: Porovnejte pojetí panovnické moci v lenním systému, stavovském systému a absolutismu.
1/16 Member list not available
Podatelna 5: Charakterizujte středověká města západoevropského kulturního okruhu po právní a hospodářské stránce a s ohledem na jejich vnitřní uspořádání.
1/16 Member list not available
Podatelna 6: Charakterizujte renesanci z hlediska jejího myšlenkového obsahu a specifik.
1/16 Member list not available
Podatelna 7: Charakterizujte vývoj křesťanství (křesťanské církve) od počátku až do 16. století.
1/16 Member list not available
Podatelna 8: Charakterizujte evropskou reformaci 16. století z hlediska věroučného (pojetí spásy, svátostí, kněžství, církve, světské moci).
1/16 Member list not available
Podatelna 9: Charakterizujte poddanství v evropské společnosti.
1/16 Member list not available