Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

C

Question:

Co si představit pod pojmem Praha

(Last edited: Wednesday, 23 October 2019, 11:27 AM)
Answer:

Praha je hlavní město České republiky.


N

Question:

Newtonovy pohybové zákony?

(Last edited: Wednesday, 23 October 2019, 11:29 AM)
Answer:

Newtonovy pohybové zákony jsou fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem. Popisují vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso působí.