Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

V

MK

Václavák

by Miriam Kolar Tůmová - Friday, 19 October 2018, 3:39 PM
 

Václavák - staveniště v centru Prahy


Vršovice

by Drahomíra Dvořáková - Thursday, 1 November 2018, 9:34 AM
 

Osada Vršovice vznikla v souvislosti s osídlením údolí Botiče v době, kdy se na Vyšehradě usídlil první knížecí rod. Samotný název je poprvé zmiňován v roce 1088 v zakládající listině Vyšehradské kapituly, pod kterou osada spadala. Ves byla dále vlastněna dalšími majiteli. V roce 13111328 ji vlastnil Pražan Štuka a tehdy k ní patřil dvůr, vinice a rybářství v povodí Botiče. Ten prodal celou ves řádu německých rytířů v Praze. Ve vsi byla v té době tvrz u Botiče, která sloužila jako centrum hospodářského života Vršovic. Za vlády Karla IV. se svahy Bohdalce změnily na vinice.

Vesnice byla pravděpodobně zasažena bitvou u Vyšehradu roku 1420 a stala se svědkem porážky císaře Zikmunda. Roku 1448 odtud také zaútočil pozdější český král Jiří z Poděbrad proti Vyšehradu a dobyl jej. V roce 1556získal Vršovice Kašpar Granovský z Granova, který sloužil Ferdinandu I. jako sekretář. Granovští však posléze ves v dobrém stavu prodali panu Trčkovi z Lípy. Trčka však v době konfiskací (1620) přišel o majetek a vesnice i s vodní tvrzí připadla Šternberkům a příbuzné rodině Paarů. V roce 1788 měla ves 70 chalup, avšak byla zatížena dluhy od svých majitelů, kteří v ní příliš nepobývali.

Roku 1797 koupil Vršovice Jakub z Wimmerů a pro ves nastalo dobré období. Wimmerové vlastnil i přilehlé NusleZáběhlice a několik dalších vesnic. Zaváděli moderní metody zemědělství, štěpařství, založili sady, vinice, dbali na rozvoj manufaktur a také štědře podporovali kulturu. V polovině 19. století vršovická tvrz zanikla a posledním aristokratem, který Vršovice vlastnil, byl hrabě Buquoy. Po něm byl dalším vlastníkem od roku 1858 A. Procházka, který je koupil za 320 tisíc zlatých, aby je jeho dědici prodali roku 1909Občanské záložně.

Od roku 1871 prochází územím Vršovic železniční trať postavená společností Dráha císaře Františka Josefa, ale železniční stanice zde vznikla až roku 1882 a dlouho nesla jméno sousedních Nuslí; současný název Praha-Vršovice obdržela za protektorátu.

V roce 1885 byly Vršovice povýšeny na městec a 2. března 1902 na město (24. listopadu získávají městský znak). Počátkem roku 1922 byly začleněny do Velké Prahy.


KK

Výstaviště Praha

by Kateřina Krmelová - Thursday, 1 November 2018, 9:39 AM
 

Areál Výstaviště se nachází v blízkosti zástavby Holešovic, který slouží pro pořádání výstav, koncertů či dalších kulturních akcí. Nachází se nedaleko stanice Nádraží Holešovice na lince metra C. Pro své značné interiérové i exteriérové možnosti je skvělou a vyhledávanou příležitostí pro pořádání řady kulturních, společenských a zábavních akcí v průběhu celého roku.V těsném okolí výstaviště se na západní straně nachází rozlehlý park Stromovka a Planetárium Praha, na východní Tipsport arena, domovská hala klubu HC Sparta Praha. Dominantní stavbou vlastního areálu je secesní Průmyslový palác, dále se zde mj. nalézají Lapidárium Národního muzeaMaroldovo Panoráma bitvy u LipanKřižíkova světelná fontána či akvárium Mořský svět. Severní část areálu zaujímá Lunapark, dnes místo, kde se konává Matějská pouť.

Výstaviště je od 1. ledna 2015 ve správě akciové společnosti Výstaviště Praha, a.s., dříve Rozvojové projekty Praha, jejímž stoprocentním vlastníkem je Hlavní město Praha. Hlavní město tak rozhodlo na podzim minulého roku a jeho cílem je kompletní revitalizace areálu výstaviště. Areál spravuje Výstaviště Praha, a.s.

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDstavi%C5%A1t%C4%9B_Praha