RL

Cihelna v Bažantnici

by Radka Lukášová - Thursday, 1 November 2018, 9:48 AM
 

Přírodní památka Cihelna v Bažantnici se nachází na území Prahy 14 - Hloubětín.  Byla vyhlášena jako chráněné přírodní území v roce 1988. Přír. památka má rozlohu 4,38 hektarů a jedná se o významnou geologickou lokalitu. Území je tvořeno neobvyklými skalními útvary z pískovců a slepenců bez půdního pokryvu

» SLOVNÍK PRAHA - Encyklopedie