Bibliografická úroveň

Míra bibliografického zpracování dokumentů. Podle fyzické podoby zpracovávaného dokumentu se rozlišuje bibliografická úroveň analytická (část dokumentu), monografická (monografický dokument jednodílný, popř. vícedílný s předem stanoveným počtem dílů), seriálová (seriálový dokument jako celek) a sbírková (umělá sbírka zpracovávaná metodou skupinové katalogizace). Další možná bibliografická úroveň je "integrační zdroj" (dopl. autorky kurzu).

Vodičková, Hana. bibliografická úroveň. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-18]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001235&local_base=KTD.

» Slovník termínů k identifikačnímu popisu