názvosloví a značení ve statistice

prosím, sdělte vaše zkušenosti s názvy pojmů ve statistice a jejich značení, domnívám se, že přetrvávají nejasnosti a že jsou trochu ke škodě výuky 

(There are no discussion topics yet in this forum)