Přírodopis - 8. třída ZŠ

Přírodopis - 8. třída ZŠ

von Tereza Pecnová -
Number of replies: 1

Předmět: Přírodopis

Cílová skupina: 8. třída ZŠ

Téma: Smyslová soustava – zrak

Generalizace/princip:
Smyslová soustava není jen jedna, ale skládá se z několika orgánových soustav. Tyto soustavy nám umožňují spojení s okolním světem a přináší nám o něm informace. Smyslové orgány jsou tvořeny smyslovými buňkami, případně volnými nervovými zakončeními v kůži. Označujeme je jako čidla nebo receptory. Zrak je náš nejdůležitější smysl. Díky němu totiž z okolí získáváme nejvíce podnětů než všemi ostatními smysly dohromady. Vnímáme jím především světlo, barvy a tvary předmětů, plus vzdálenost. Jeho základním orgánem je oko.

Pojmy: funkce, stavba, onemocnění, optické klamy

Fakta:
Zrakové ústrojí je tvořeno párovým orgánem (okem), které je uloženo v lebce, v místě zvaném očnice. Smyslovými buňkami jsem světločivné buňky tyčinky a čípky. Tyčinky vnímají intenzitu světla, čípky rozlišují zase barvy. Tyčinek máme v oku umístěných více, proto míváme problém s viděním za šera – oku totiž trvá delší dobu, než si na nižší osvětlení zvykne.
Oko máme chráněno očními víčky, ze kterých vyrůstají řasy (také součástí ochranného prvku). Oční koule je z venku zvlhčována a čištěna slzami, které vznikají v slzných žlázách. Kromě zvlhčování mají také funkci dezinfekční a vyživovací. Tvorba slz je zcela nezávislá na vůli člověka (ale různé emoce nebo chemické látky mohou slzení vyvolat). Na oční kouli se upínají okohybné svaly, jejichž funkcí je pohybovat oční koulí.
Oko pracuje s převráceným a zmenšeným obrazem. Teprve ve zrakovém centru koncového mozku se nám obraz převrátí a složí z obou očí tak, jak ve skutečnosti je. Díky tomu vnímáme své okolí prostorově. Zrakové centrum dokáže doplňovat chybějící kusy obrazu (mezery vzniklé slepou skvrnou nebo doplnění barev z okraje zorného pole (na sítnici v těchto místech chybí čípky). Mozek také obraz doostřuje. Tímto procesem se však stávají optické klamy, kdy se mozek snaží vyložit obraz nějakým způsobem a pak se nám může zdát, že se obraz pohybuje, vypadá jako v prostoru atd.

Návrh otázek:
1. Vyjmenuj některé zrakové vady.
2. Jaký je rozdíl mezi krátkozrakostí a dalekozrakostí?
3. Jaký typ písma mohou „číst“ slepí lidé?
4. Co znamená šeroslepost?
5. Které předměty mohou pomoci lidem, kteří trpí nějakou zrakovou vadou?

In reply to Tereza Pecnová

Re: Přírodopis - 8. třída ZŠ

von Dominik Dvořák -
Náš úkol je poměrně těžký. Obávám se, že se vám úplně nepovedlo vyladit princip a jeho konkrétní ilustraci prostřednictvím konkrétních faktů. Kdybych vyšel z popisu funkce zraku, který máte, pak se mi zdá, že ta "velká myšlenka" by mohla být, že u každého smyslu vždy musí spolupracovat příslušný receptor a centrum v mozku. To je hezky popsáno ve třetím odstavci. Problém je, že v prvním odstavci o stavbě zrakového ústrojí mozek není zmíněn (myslím nesprávně), a u principů také ne.
Takže princip by mohl být, že součástí smyslového ústrojí je receptor, nervová dráha a odpovídající oblast v mozku. Jinak řečeno, když má příslušný smysl správně fungovat, musí spolupracovat receptor a mozek. To mi přijde netriviální, ne každý tomu rozumí, ostatně vy jste taky roli mozkového centra trochu pozapomněla, i když dál to máte dobře ilustrováno v posledním odstavci "faktů".
Otázky jsou vhodné spíše pro ověření konkrétních znalostí než pro zjištění předpokladů, s nimiž žáci k tématu přicházejí. Pokud by žáci věděli, na co se jich ptáte, tak už se nejspíš nepotřebují učit, že orgánem zraku je oko. Kdybych chtěl zjistit žákovské porozumění ve vztahu k výše uvedenému principu, zkusil bych třeba otázku: Může se stát, že někdo má perfektně zdravé obě oči, a přesto je nevidomý? Domnívám se, že dnes preferované označení je "nevidomí" lidé, nikoli "slepí".