Mé přípravy

Mé přípravy

by Anna Bajtlová -
Number of replies: 0

Rozsah mých příprav na hodiny se velice liší, záleží na předmětu a tématu vyučovací hodiny.

Obecně nemám ráda příliš detailní přípravy a obzvláště ne časově rozplánované úseky hodin. Dle mého názoru by měl být učitel schopen především pružně reagovat na dění ve třídě, vzniklé situace a nálady žáků.

Mé přípravy povětšinou vypadají tak, že si napíšu téma hodiny, vhodná cvičení a další materiály, které lze k tématu použít. Dále se snažím čerpat co nejvíce aktivit, které výuku ozvláštní, a přitom jsou realizovatelné s minimální předchozí přípravou nebo zcela bez ní.