Topic outline

 • General

 • Příprava vyučovací hodiny

 • ÚKOL 1 - Velká myšlenka

  KROK 1
  Zhlédněte videozáznam vyučovací hodiny na téma „Středověká společnost“. Vyučovací hodina byla natočena ve 4. třídě v hodině vlastivědy u paní učitelky Petry Šubrtové na ZŠ Petřiny – sever.

  KROK 2
  Stáhněte si záznamový arch, který vám nyní nabízí tři možné aspekty, skrze které lze sledovat výuku – výukové cíle, zařazení učebních činností učitelem a pozorování výuky z hlediska žáka.  

  KROK 3
  Na základě pozorování hodiny zkuste odvodit a do archu zapište:
  * Vlastními slovy se pokuste zformulovat velké myšlenky (generalizace), které si měli žáci v souvislosti s učivem o středověké společnosti osvojit (při formulování velké myšlenky vycházejte z přenášky paní doc. Staré).
  * Paní učitelka Petra se pokouší s žáky vyvodit velké myšlenky (generalizace) v závěru vyučovací hodiny. Proč tuto činnost zařadila na závěr hodiny a jak to s žáky „dělá“?
  * Značnou část vyučovací hodiny žáci podrobně zkoumali konkrétní fakta o životě nejrůznějších lidí žijících ve středověké společnosti (kněžna, žebrák, mnich…). Jaký význam z hlediska vyvozování velkých myšlenek (generalizací) tato část vyučovací hodiny a fáze učení pro žáky měla?

  KROK 4 - PRO DOBROVOLNÍKY
  Kdo má chuť může se v pozorovacím archu zaměřit během svého přemýšlení také na čtvrtý a pátý aspekt výuky (blíže viz pozorovací arch).

  KROK 5
  Vyplněný pozorovací arch vložte do Moodle.

 • ÚKOL 4