Topic outline

 • General

  • Milé studentky, milí studenti,
   vítám Vás v kurzu Učitelské praktikum II. a těším se na naši spolupráci.
   Věnujte prosím pozornost zadání jednotlivých úkolů a termínům jejich plnění.
   Nezapomeňte, že velkým zdrojem inspirace jste si vzájemně, proto využívejte tento prostor pro sdílení vašich názorů a zkušeností.
   Jana Poche Kargerová

 • Příprava vyučovací hodiny

  • Dělat si přípravu na hodinu možná není tak samozřejmé, jak se zdá... Diskuse na toto téma mezi učiteli z praxe vznikla např. i na portálu RVP.CZ. Co má vlastně příprava obsahovat? Jakou má mít formu?

   Pročtěte si příspěvky v této diskusi a zformulujte vlastní názor, popište vlastní zkušenost. Můžete se odkazovat na jednotlivé příspěvky v původní diskusi nebo na reakce ostatních účastníků kurzu. Můžete připojit ukázku vlastního nejběžnějšího způsobu v současné době.

   https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=100&t=3815

 • ÚKOL 1 - Velká myšlenka

  KROK 1
  Zhlédněte videozáznam vyučovací hodiny na téma „Středověká společnost“. Vyučovací hodina byla natočena ve 4. třídě v hodině vlastivědy u paní učitelky Petry Šubrtové na ZŠ Petřiny – sever.

  KROK 2
  Stáhněte si záznamový arch, který vám nyní nabízí tři možné aspekty, skrze které lze sledovat výuku – výukové cíle, zařazení učebních činností učitelem a pozorování výuky z hlediska žáka.  

  KROK 3
  Na základě pozorování hodiny zkuste odvodit a do archu zapište:
  * Vlastními slovy se pokuste zformulovat velké myšlenky (generalizace), které si měli žáci v souvislosti s učivem o středověké společnosti osvojit (při formulování velké myšlenky vycházejte z přenášky paní doc. Staré).
  * Paní učitelka Petra se pokouší s žáky vyvodit velké myšlenky (generalizace) v závěru vyučovací hodiny. Proč tuto činnost zařadila na závěr hodiny a jak to s žáky „dělá“?
  * Značnou část vyučovací hodiny žáci podrobně zkoumali konkrétní fakta o životě nejrůznějších lidí žijících ve středověké společnosti (kněžna, žebrák, mnich…). Jaký význam z hlediska vyvozování velkých myšlenek (generalizací) tato část vyučovací hodiny a fáze učení pro žáky měla?

  KROK 4 - PRO DOBROVOLNÍKY
  Kdo má chuť může se v pozorovacím archu zaměřit během svého přemýšlení také na čtvrtý a pátý aspekt výuky (blíže viz pozorovací arch).

  KROK 5
  Vyplněný pozorovací arch vložte do Moodle.

  • Založte si zde prosím vlákno pod svým jménem a vložte zpracovaný úkol - záznam z pozorování hodiny/reflexi.

 • ÚKOL 2

 • ÚKOL 3

 • ÚKOL 4

  • Vložte do moodlu do 29.4.  potvrzení ředitelství školy o vykonané pedagogické praxi na 1.stupni ZŠ ve vymezeném rozsahu:

   A) V případě, že student/studentka vyučuje, potvrzení o výkonu této profese (vyučuje na 1. stupni) ve své třídě. Formulář využijte dle možností školy.

   B) V případě, že student/studentka nevyučuje, dokládá potvrzení o praxi.  Požadavkem je odučit minimálně 5 hodin, 15 hodin náslechu.  Ideální poměr přímé a nepřímé výuky je 10 a 10 hodin (přihlížím však k současné komplikované situaci). Využijte formulář v příloze.

    

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14