Formální x neformální prostředky

Formální x neformální prostředky

von Nikola Povolná -
Number of replies: 1

Formální text: Formální text se mi psal o trochu lépe, než text neformální. Jsem zvyklá psát spíše spisovně. Snažila jsem se používat výrazy, které v běžném hovoru nepoužívám (např. kam se má budoucnost stočí). 

Neformální text: Představila jsem se neformálně (Ahoj, já jsem Nikča...) a psala jsem text jako zprávu kamarádce, se kterou se již znám. Použila jsem například zkratku ČNES. V neformálním textu jsem použila: " měl vousy, které mu zakrývaly celou pusu." a v textu formálním jsem použila slovo plnovous. Nebo například užití slova dívka a holčička


In reply to Nikola Povolná

Re: Formální x neformální prostředky

von Radka Stará -
Je zajímavé, že se vám psal lépe neformální styl. Je to dáno asi tím, že šlo o psaný text. Nicméně oceňuji Vaši snahu měnit slovní zásobu i další jazykové prostředky dle stylu.