Imediace

Re: Imediace

by Vojtěch Kolařík -
Number of replies: 0
Imendiace se snaží skrze lineární perspektivu navodit bezprostřednost a reálnost obrazů. Samotné médium má být v tomto případě překryto a do pozadí je odsunut také jeho autor. Snaží se o to umělci již od realismu a podle některých dochází k završení těchto snah ve fotografii.
Bezprostřední kontakt s obrazem pociťuje divák také u počítačové grafiky, přičemž zde je zajímavé, že ten realismus se nezakládá jen na obraze, ale i na interaktivnosti daného interface (vtažení hráče do graficky nedokonalých her).