Remediace

Remediace

by Čeněk Pýcha -
Number of replies: 4

Zde sdílejte poznámky k části o remediaci.

In reply to Čeněk Pýcha

Re: Remediace

by Kateřina Knaislová -
- vzájemná interakce a ovlivňování starších a novějších médií (nové navazuje na staré)
o nemusí být vztah přiznán nebo uvědomován (např.: adaptace filmu, jehož knižní verzi divák nezná) – ale snaha nové médium spíše zdůraznit (elektr. enckylopedie)
- McLuhan: „obsahem“ média je jiné médium (např.: obsahem knihtisku je psané slovo, digitalizace starých děl apod.)
In reply to Čeněk Pýcha

Re: Remediace

by Terezie Vítková -
Remediace jako způsob vztahování se mezi médii - v textu jako reprezentace jednoho média (typicky starého) jiným médiem (typicky novým). Remediace jako charakteristický rys nových médií.

Tato kapitola z mého pohledu nejvíce zestárla - právě rapidním tempem, kterým vznikají a klíží se nová média. Zároveň podle mě dochází k hybridizaci starých médií s novými a je podle mě problematické určit hranice a definice jednotlivých médií - tedy je mnohem jednodušší mluvit o mediaci v 90. letech než dnes, kde v rámci jednoho média existuje mnoho platforem se svým vlastním jazykem a logikou.
In reply to Čeněk Pýcha

Re: Remediace

by Jiří Mach -
To jak se propojují navzájem média mi dává celkem smysl. Zajímalo by mě ale proč to tak je? Je to právě kvůli té touze po "bezprostřednosti" jak popsáno v části o imediaci? Každopádně jsem se při čtení stal "terčem" remediace. Prostřednictvím PC jsem na WWW hledal zmíněné odkazy na malby, našel jsem si co znamená Trompe-l'œil, díval se přes PC (při hypermediačním pohybu - kliknutí, které je vyžadováno, aby se mi malba/ strop katedrály ukázali na celou obrazovku) a musím přiznat, že mě dost pobavilo EBN - Electronic Behavior Control System, zejména Bill Clinton a jeho SYSTEM.

Poslední poznámka je, že při čtení o předělávkách Jane Austenové jsem si vzpomněl na tento obraz: https://twitter.com/vascogargalo/status/783095203213312001/photo/1 Je to předělávka, tedy remediace? Zároveň prosím přijměte mou omluvu, zítra se na hodinu připojím s mírným zpozděním. Díky.
In reply to Čeněk Pýcha

Re: Remediace

by Michaela Sandtnerová -
Remediací rozumíme proces, ve kterém se stará a nová média neustále vzájemně ovlivňují a interagují. Jelikož se nacházíme na přelomu těchto dvou technologií, potřeba remediace je opravdu silná a každodenní. Nejen lidé v běžném životě, ale především veřejná média mají tento úkol neustále před sebou. Existují vedle sebe televizní zpravodajství a novinky na internetu, tištěné noviny, rádio, podcasty. Do jisté míry je to i problematika mezigenerační, neboť my jako studenti musíme neustále vysvětlovat fungování různých moderních gadgetů a aplikací našim starším rodičům či prarodičům, pro které jsou tyto věci mnohdy až nepochopitelné. Svět a technologie v něm se neustále vyvíjí a zásadní potřebou je flexibilita a umění reagovat na nové a vylepšené technologie.