Hypermediace

Re: Hypermediace

by Vojtěch Kolařík -
Number of replies: 0
V hypermediaci je médium naopak přiznáno, zkoumá se jeho povaha a často je záměrem s ním diváka konfrontovat. To platí např. u koláží, ze kterých je najednou zřejmé, že fotografie není "tužkou přírody".
Platí to i u "oken" počítačových interface, kde je zřejmé, že na sebe jednotlivá okna navazují, soutěží spolu o pozornost a uživatel s nimi může prostřednictvím hypertextu interagovat. U hypertextu je také zřejmý kontrast mezi textovými znaky jako reprezentací a za příkazy/odkazy za nimi ukrytými.

Hypermedialita se projevuje také v hudbě – rocková hudba, která si zpočátku zakládá na své "živosti" se také prezentuje na médiích, kde je zvuk digitálně zpracován.