Remediace

Re: Remediace

by Michaela Sandtnerová -
Number of replies: 0
Remediací rozumíme proces, ve kterém se stará a nová média neustále vzájemně ovlivňují a interagují. Jelikož se nacházíme na přelomu těchto dvou technologií, potřeba remediace je opravdu silná a každodenní. Nejen lidé v běžném životě, ale především veřejná média mají tento úkol neustále před sebou. Existují vedle sebe televizní zpravodajství a novinky na internetu, tištěné noviny, rádio, podcasty. Do jisté míry je to i problematika mezigenerační, neboť my jako studenti musíme neustále vysvětlovat fungování různých moderních gadgetů a aplikací našim starším rodičům či prarodičům, pro které jsou tyto věci mnohdy až nepochopitelné. Svět a technologie v něm se neustále vyvíjí a zásadní potřebou je flexibilita a umění reagovat na nové a vylepšené technologie.