Závěrečná práce

Závěrečná práce

by Radka Dudová -
Number of replies: 0

Milé studentky a studenti,

zítra vám na Moodle přidám video představující využití rámcové analýzy pro výzkum institucí. To bude poslední studijní materiál. Články v posledních dvou lekcích číst nemusíte, pokud nechcete, ale samozřejmě můžete: představují další možnosti využití analýzy diskurzu v sociálním výzkumu.

K závěrečné práci: předpokládám, že jste si již začali hrát s kódováním. Jako závěrečnou práci odevzdáte prezentaci výsledků vaší analýzy - nemá to tedy být psaný text, ale komentovaná prezentace (jako na konferenci). Měla by mít cca 6-10 slidů. Musí obsahovat: výzkumnou otázku,  teoretické pozadí a kontext (velmi stručně), metodologii a popis dat, postup analýzy - popis rámců, které identifikujete, s citacemi, a závěr /diskusi, kde popíšete vztahy mezi rámci, tedy to, který byl dominantní, zda a jak vedly k nějaké institucionální změně, a omezení vašeho výzkumu. Ke slidům připojte psané komentáře. Mělo by jít o prezentaci na 15-20 minut.

Texty k analýze byste měli mít dostupné na googlu. Nemusíte asi analyzovat všechny, nevím jak jsou dlouhé, aspoň 10 článků byste měli zahrnout. Analýzu můžete dělat v Atlasu nebo jakkoli jinak - pokud budete mít vytvořený systém kódů, měly by se vám z něj vynořit hlavní kategorie, což budou vlastně diskurzivní rámce.

Směle se na mě obracejte s otázkami. Dead-line vám nedávám, až to budete mít, tak pošlete, a až budete mít i všechny úkoly, tak vám zapíšu zápočet.