Volba článku ke zkoušce

Strachy a citová vazba k rodičům v období rané adolescence

Strachy a citová vazba k rodičům v období rané adolescence

by Nikola Urbanová -
Number of replies: 1

Název článku, který si budu ke zkoušce připravovat je Strachy a citová vazba k rodičům v období rané adolescence, který se nachází na portálu e-psychologie. 

Studie se zaměřuje na zkoumání vztahu mezi citovou vazbou k rodičům a pociťovanými strachy v rané adolescenci. Dívky a starší adolescenti vykazují vyšší míru strachu než chlapci a mladší adolescenti. Kvalita citové vazby k matce byla zjištěna jako prediktor celkové míry strachu i jednotlivých strachů souvisejících s rodinným prostředím, specifická zjištění pro jednotlivá pohlaví a věkové skupiny jsou diskutována.

 

článek je dostupný zde

https://e-psycholog.eu/pdf/michalcakova_etal.pdf 

 

prosím o sdělení, zda je tato výzkumná studie vhodná jako podklad ke zkoušce.

 

Urbanová Nikola