Informace ke zkoušce

Informace ke zkoušce

by Jakub Konečný -
Number of replies: 0

Zkouška z předmětu Fonetika RJ II, jak bylo avizováno a jak je uvedeno i v sylabu, je rozdělena na dvě části. Nejprve probíhá písemná část, na ni navazuje ústní část.

S ohledem na mimořádnou situaci, ve které se nyní nacházíme, bude zkouška probíhat následovně:

1) Písemná část - TEST bude probíhat ONLINE, odkaz obdržíte všichni emailem vč. dalších podrobností. Délka psaní testu bude časově omezena, termín, kdy vám bude test zpřístupněn, bude odpovídat času dle rozvrhu, kdy by probíhala výuka předmětu. Předpokládám termín 26. 5. 2020 (od 10:00 hodin - čas, kdy probíhají naše online setkání). Podmínky pro splnění písemné části se nemění - musíte dosáhnout výsledku nejméně 70 %. V případě, že by někdo požadovaného výsledku nedosáhl, bude vypsán další termín online testu.

2) Ústní část - bude probíhat buď prezenčně nebo distančně online. Podmínkou pro distanční realizaci zkoušky je možnost videohovoru (tj. uvidíme se i se uslyšíme!). Termíny pro obě formy zkoušky budou vypsány v SIS, věnujte, prosím, pozornost poznámce, kde bude specifikováno, o jakou formu zkoušky se jedná! Pro zájemce nabízím předtermín v podobě prezenčního zkoušení (26. 5. od 13:30, bude také vypsán v SIS). Podmínkou pro realizaci ústní části zkoušky je splnění písemné části.

Možnost skládat zkoušku je podmíněna splněním všech průběžně zadávaných prací a úkolů (odevzdání v Moodle nebo emailem), a to nejpozději do 25. 5.

Případné nejasnosti můžeme vyřešit emailem nebo na setkání, které proběhne ještě dvakrát - 12. a 19. 5.