Možnosti a meze spolupráce škol a paměťových institucí

Re: Možnosti a meze spolupráce škol a paměťových institucí

by Ludmila Jiroušová -
Number of replies: 0

Souhlasím s Denisiným rozborem výstav s ohledem na věk dětí. Její rozbor se pokusím doplnit o zamyšlení o využití zadaných online aktivit při současné digitální výuce. 

Muzeum romské kultury

Virtuální prohlídka je, jak už Denisa popisovala, pouze nahlédnutím do prostor muzea. Neumožňuje pohodlné a přesné přečtení všech popisků exponátů a informačních panelů. Pro online výuku se mi proto zdá virtuální prohlídka nevhodná.

Videa na youtube jsou z velké části záznamy a reportáže z akcí konaných v muzeu (besedy, vernisáže, muzejní noc, filmové čtvrtky ...) a ukázky romské kultury (zejména hudba). Umím si představit využití zejména hudebních videí při online výuce, ale pouze jako ilustrující ukázky, které by musely být doplněny dalšími informacemi, které by si učitel musel zpracovat sám - muzeum k nim žádné pracovní listy nenabízí. Videa z konferencí o romském holokaustu jsou svou formou, délkou a odborností vhodnější spíše pro studenty VŠ, případně pro maturanty z dějepisu.

Využití vystřihovánek a pexesa při online výuce je limitováno tím, zda mají žáci možnost vytisknout si tyto listiny. Pochybuji, že by většina z nich měla doma barevnou tiskárnu s možností tisku na pevnější papír. Černobílý tisk zejména u vystřihovánky svůj účel nesplní. Bez alespoň nějakého komentáře k oděvům a předmětům zobrazeným v pexesu jde pouze o hračky. Dalším limitem pexesa při domácí výuce může být nedostatek spoluhráčů.

 

Národní muzeum

Muzeohraní - obdobné limity s tiskem jako u Muzea romské kultury. 

 

Nakoukni do muzea - online prezentace s interaktivními úlohami je vhodná pro domácí výuku. Pro současné žáky může být limitující to, že si ji nemohou prohlížet v mobilních telefonech. Pracovní list nevyžaduje barevný tisk - líbí se mi uvedení seznamu pomůcek pro jeho vytvoření (jde o potřeby, které obvykle jsou k dispozici v běžné domácnosti). Kontrola vypracování vlastních Panteonů - počká učitel na prezentaci během prezenční výuky, postačí mu fotografie vytvořeného panteonu, bude po žákovi chtít vytvoření videa s prezentací panteonu, případně bude kontrola probíhat při videohovoru?

 

Honzík a Fany v muzeu

V případě výstavy Rytíři nebes si do pracovního listu žáci vyplní informace, které se dozvěděli ve videu a doplní je o své zamyšlení nad tím, pro co by bojovali, a svým popisem sestřelení bombardéru. Video i pracovní list se mi velmi líbí, ale jejich využití při online výuce může zkomplikovat formát pracovního listu - složitější vyplňování do formátu PDF, a skutečnost, že na konci pracovního listu je uvedeno správné řešení. Učiteli by více vyhovovalo oddělení zadání a řešení, aby žáci nevyužili té snadné možnosti jenom přepsat odpovědi z řešení.

Kdo má rád hmyz - pracovní list už vyžaduje více než jen pozorně sledovat video. Nabízí i vyrobení krabičky na hmyz. Možné komplikace s tiskem pracovního listu (viz výše), případně s jeho vyplňování ve formátu PDF. Zadání a řešení (viz výše). Závěrečná upoutávka na aplikaci iNaturalist by mě inspirovala k zadání úkolu - najít, vyfotit a poslat učiteli x fotografií různých druhů brouků + s pomocí aplikace se je pokusit určit.

 

Učím se muzeem

Online výstavy a následné testy bych považovala za vhodné shrnutí probírané látky. Komplikací může být pouze to, že učitel nemá možnost ověřit si absolvování těchto aktivit a ani jejich výsledek.