Zápočet

Zápočet

by Radka Dudová -
Number of replies: 0

K zápočtu bude třeba splnit několik úkolů v průběhu a na konci semestru, konkrétně analyzovat zadané úryvky textů určitou metodou (v průběhu), a na závěr vypracovat s použitím programu Atlas.ti návrh kódovacího systému jako základ pro rámcovou analýzu vybraných textů.