literatura

literatura

by Eva Blinková Pelánová -
Number of replies: 0

Abrams, Meyer Howard: Zrcadlo a lampa. Praha: Triáda, 2001.

Bachtin, Michajl Michajlovič: François Rabelais a karnevalová kultura středověku. Praha: Odeon, 1975. Praha: Argo, 2007.

Baudelaire, Charles: Úvahy o některých současnících. Praha: Odeon, 1968.

Descartes, René: Vášně duše. Praha: MF, 2002.

Diderot, Denis: O umění. Praha: Odeon, 1983.

Herder, Johann Gottfried: Uměním k lidskosti. Praha: Oikúmené, 2006.

Hocke, Gustav René: Svět jako labyrint: manýrismus v literatuře. Praha: Triáda a H&H, 2001.

Krolop, Kurt a Stromšík, Jiří: Eseje o německé romantice. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013.

Kubíček, Tomáš: Vypravěč: kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007.

Lessing, Gotthold Ephraim: Hamburská dramaturgie, Láokoón, Stati. Praha: Odeon, 1980.

Mitoseková, Zofia: Teorie literatury. Host: Brno, 2010.

Starobinski, Jean: Symboly rozumu: proměny umění a revoluce. Brno: Barrister a Principal, 2003.

Staiger, Emil: „Umění interpretace“. In: Poetika, interpretace, styl, s. 187–202, Praha: Triáda, 2008.

Svatoň, Vladimír: Román v souvislostech času. Praha: Malvern, 2009.