anotace

anotace

by Eva Blinková Pelánová -
Number of replies: 0

Předmět volně navazuje na Světovou literaturu v Bc. cyklu. Sestavení konkrétní mozaiky je – vedle ohledu na praktické využití ze strany budoucích učitelů – vedeno představou určitých univerzálních „klíčů k literatuře“, které sice v průběhu staletí mění svou tvářnost, jejich stěžejní důležitost nicméně trvá: jsou jimi velké příběhy naší civilizace (od rytířů kulatého stolu, přes doktora Fausta k Robinsonu Crusoe), dále kultivace milostného citu s ohledem především na lyrickou poezii a obrazy světa, jak nám je předává moderní románová tradice od Nebezpečných známostí k Philipu Rothovi. Student magisterského cyklu bude seznámen s hlubším ideovým a filosofickým podložím, z něhož konkrétní literatura vyrůstá. Témata: 1. Evropský hrdinský epoch vs. rytířský román. 2. Dantova Božská komedie 3. Středověká lyrika 4. Náš obraz „renesančního“ člověka. Boccacciův Dekameron a Macchiavelliho Mandragora. 5. Shakespearův Hamlet. 6. Lyrika manýrismu a baroka 7. Divadlo 17. století (Corneille, Molière, Calderón). 7. Pikareskní román. 8. Románový vklad 18. století: Choderlos de Laclos, D. Diderot, L. Sterne.

Cílem předmětu je dále upevnit předpoklady pro čtení poučené literární teorií a historií a rozvíjet opory pro interpretaci nad rámec bc. cyklu.