Ing. Petr Bulíček

Ing. Petr Bulíček

autor Petr Bulíček -
Počet odpovědí: 4

V rámci Univerzity Karlovy zabezpečuji tyto činnosti:

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – výkon odborně způsobilé osoby;
  • Požární ochrana – výkon odborně způsobilé osoby;
  • Utajované informace - výkon Bezpečnostního ředitele;
  • Krizové řízení a ochrana obyvatel;
  • Správa a evidence kulatých razítek se státním znakem, znaleckých pečetí a hranatých;
  • Mírové využití jaderné energie a ionizujícího záření;
  • Dokumentace k ukládání a manipulaci se zbraněmi;
  • Objektová bezpečnost.
V odpovědi na Petr Bulíček

Re: Ing. Petr Bulíček

autor Andrea Hudousková -

Děláte také ochranu duševního zdraví?