2. úkol

2. úkol

by Simona Kloučková -
Number of replies: 0
  1. Jak se jmenoval první spolek pro neslyšící založený na Moravě?
  2. V kterém roce byl založen Spolek učitelů hluchoněmých v Republice československé?
  3. Kolik účastníků a spolků přijelo na Mezinárodní sjezd hluchoněmých v Praze roku 1928? Z kolika zemí byli?