Vliv médií a nových technologií na život dnešních dětí a jejich vzdělávání

Vliv médií a nových technologií na život dnešních dětí a jejich vzdělávání

by Hana Friedlaenderová -
Number of replies: 0
  • Jakou roli hrají média a nové technologie v životě dnešních dětí?
  • Jak média a sociální sítě ovlivňují zábavu a komunikaci?
  • Jak fungují média v kontextu získávání informací a učení, jak dnešní děti získávají informace a z jakých zdrojů? Mohou nabídnout nové přístupy k učení a celoživotnímu vzdělávání?
  • Vzdělávání v digitálně propojeném, ale vysoce konkurenčním a individualizovaném světě. Jaké příležitosti a bariéry vidí ve větším zapojení médií a nových technologií v rámci výuky rodiče a učitelé