Odevzdávání a poslední úpravy BP

Odevzdávání a poslední úpravy BP

by Magdalena Mouralová -
Number of replies: 0

Hezký den všem,

protože se množí dotazy týkající se formálních náležitostí BP, posílám některé základní informace hromadně.

1) Od tohoto akademického roku máme novou šablonu BP  - najdete ji na konci opatření děkana 18/2017 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-182017) a nyní i v Moodle. Od té staré, která byla v Moodle po většinu roku, se výrazně neliší, ale v několika věcech přesto:

a) Projekt (teze) je zařazen až na konec práce do příloh. Vkládejte tam původní projekt, který jste odevzdávali před rokem, nijak nevadí, že jste se posunuli a třeba i změnili název a zacílení. Nemusí být podepsaný, orazítkovaný či pod. Pokud je odchýlení větší a nemáte z toho dobrý pocit, doporučuji se k tomu velmi stručně vyjádřit v úvodu v nějaké poznámce pod čarou, kde popíšete posun a vysvětlíte jej. Ale nevědnujte tomu zbytečně čas, s největší pravděpodobnosti nikdo projekt číst nebude, zvláš´t když je zařazen až v přílohách.

b) Místo abstraktu je v šabloně anotace. Osobně to považuji za nesmysl, protože v dané situaci je abstrakt mnohem smysluplnější žánr. Navíc ho po Vás chce i SIS a pravidla pro organizaci studia. Takže osobně doporučuji to považovat za chybu v šabloně a do práce bych vložila cizojazyčný abstrakt (český fakultativně).

c) V nové šabloně je i anglické Summary. Dříve to byla podmínka jen pro diplomky, nyní podle mě povinnost mít summary není stanovena ani pro ně. V šabloně to je, ale v předpisech to oporu nemá. Když budete mít čas, vytvořte je (stručný překlad Závěru). Ale podle mě vás za jeho absenci nikdo popotahovat nemůže, protože explicitní oporu v předpisech to nemá.

V každém případě se téměř určitě nic nestane, i když použijete šablonu starou.

2) Práci je nutné odevzdat do půlnoci tohoto pátku do SIS. Do té doby se také musíte přihlásit ke všem částem bakalářské zkoušky (to je jediný opravdu nepřekročitelný termín). Dvě kopie vytištěné práce (ve stejném znění jako elektronická) také odevzdejte paní Vojanové. Stačí vázat jen do kroužkové vazby, obě kopie vám budou po obhajobě vráceny - práce se od letoška archivují už jen elektronicky. Takže to je rychlejší a levnější :-) Nicméně můžete mít samozřejmě i knižní vazbu, pokud chcete. 

3) Pro doladění formální úpravy textu kromě šablony doporučuji svoji prezentaci o dobrém textu, která je na Moodle, návod na citování podle normy ISO 690 (také na moodle), případně poslední kapitolu příručky z Masarykovy univerzity.

4) Jméno práce lze upravovat ještě teď. V SIS vám je může změnit váš vedoucí nebo paní Vojanová. Je důležité, aby název odpovídal obsahu. Zvýšenou pozornost při dolaďování věnujte úvodu, závěru a cílům - to jsou části, které nejvíc čte i povrchní čtenář (včetně komise). A také grafickým prvkům.

5) Buďte velmi pečliví při práci se zdroji. V posledních dnech jsem se setkala s několika problematickými texty.

Přeji všem hodně chuti a sil do finiše a těším se snad s některými z vás u obhajob,

Magdalena Mouralová