Vzdělávání dětí z dětského domova

Vzdělávání dětí z dětského domova

by Jana Krátká -
Number of replies: 2

Výzkumný problém: Začleňování dětí z dětského domova do vyučovacího procesu na 2. stupni základní školy

VO1: Jak se děti z dětského domova začleňují do kolektivu školní třídy, ve které jsou vzdělávány spolu s dětmi z biologických rodin?

Děti jsou do dětského domova umisťovány mnohdy v době, kdy již započaly povinnou školní docházku. Zpravidla jsou umístěny na základní školu v místě sídla dětského domova, kde jejich nelehkým úkolem je, začlenit se do již vytvořeného kolektivu žáků. Na situaci reagují nejen spolužáci, ale i učitelé.

In reply to Jana Krátká

Re: Vzdělávání dětí z dětského domova

by Karel Starý -

Takto formulovaná VO směřuje na prožívání dětí. Pokud je to Vaším hlavním výzkumným zájmem, tak je VO v pořádku. Pokud Vás zajímají také postupy, které pro začleňování uplatňuje učitel, tak zvažte formulaci Jak jsou děti z dětského domova začleňovány do třídního kolektivu? 

In reply to Karel Starý

Re: Vzdělávání dětí z dětského domova

by Hana Splavcová -

Také by mě zajímalo jak žákovi pomůže škola, resp. učitel, aby byl vstup do třídy pro žáka co nejvstřícnější.

Možná i naopak, co musí učitel řešit, s čím se musí potýkat, čím je pro něj situace složitější.

Líbí se mi, že je v centru Vaší pozornosti žák. Ten to bude mít vždy nejtěžší. Dostal se do nepříznivé životní situace bez vlastního přičinění, dospělí by mu měli situaci co nejvíce ulehčovat. (tím nemyslím lepší hodnocení nebo snadnější úkoly)