Jak učit administrativní styl v rámci výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků staršího školního věku?

Re: Jak učit administrativní styl v rámci výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků staršího školního věku?

by Nikola Adelaida Řandová -
Number of replies: 0

Ahoj, možná bych se i více zaměřila, zda se bude jednat o srovnání nebo přehled metod nebo zda to bude založeno na postojích zúčastněných stran.