Ako adaptovať dotazník Multicultural School Climate Inventory (MSCI) pre podmienky českých škôl?

Re: Ako adaptovať dotazník Multicultural School Climate Inventory (MSCI) pre podmienky českých škôl?

от Filip Kachnič -
Количество ответов: 0

Dobrý deň, ďakujem. Dotazník v podstate meria stupeň inkluzívneho nastavenia celej školy. Takže všeobecnejšie by mohla výzkumná otázka znieť takto:

Do akej mieri možno zistiť stupeň inkluzívneho nastavenia školy pomocou dotazníka Multicultural School Climate Inventory?