Postoje žáků 1. stupně ZŠ k tématům GRV

Postoje žáků 1. stupně ZŠ k tématům GRV

by Blanka Zemanová -
Number of replies: 0

Chtěla bych se věnovat afektivním cílům ve výuce GRV (průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech). Chci popsat, jaké postoje mají žáci ke konkrétním globálním tématům (např. klimatickým změnám – povědomí žáka o tom, jak se proměnilo okolí místa, kde žije /např. zmenšení plochy úrodné půdy, změna plodin, které se na půdě pěstují/, zájem žáka o změnu, která se v jeho okolí odehrává apod.). Kromě zjištění žákovských postojů k předem stanoveným oblastem budu dále sledovat, z jakého důvodu dané postoje žáci zastávají, co konkrétně postoje žáků utváří, ovlivňuje a jakým způsobem.