Současná podoba školních řádů na základních školách a její pedagogicko-psychologické souvislosti.

Současná podoba školních řádů na základních školách a její pedagogicko-psychologické souvislosti.

by Magdalena Richterová -
Number of replies: 0

Jakých postupů je užíváno při tvorbě školního řádů?

Do jaké míry je školní řád aktuálním dokumentem s možností zařazovat nová témata?